ÇONKAR’IN BASIN AÇIKLAMASI


MYANMAR’IN KUZEY RAKHAYN EYALETİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR VE ARAKAN MÜSLÜMANLARININ UĞRADIĞI ZULÜM HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ TÜRKİYE DELEGASYONU
TURKISH DELEGATION TO THE NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY
DELEGATION TURQUE A L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE L’OTAN

25 Ağustos gecesi Myanmar’da Rakhayn Eyaleti’nin kuzeyinde meydana gelen saldırıların ardından güvenlik güçlerinin yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yerlerinden edilmesine neden olan operasyonlarını şiddetle kınıyorum.
Myanmar otoritelerini operasyonlarda sivil halkın zarar görmesini engelleyecek tedbirleri almaya çağırıyorum. Ayrıca, Arakanlı Müslümanlara karşı kadın, yaşlı, çocuk demeden gerçekleştirilmekte olan katliama uluslararası kamuoyunun gerekli tepkiyi vermeyerek, bir anlamda sessiz kalmasından derin endişe duyuyorum.
Arakanlı Müslümanlara uygulanan zulüm ve insanlık dışı muamelenin acilen durdurulması için başta dünyanın barış ve güvenliğinin savunucusu olma iddiasını taşıyan Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası aktörler kınama açıklamaları yapmaktan öteye geçmeli, somut adımlar atmalıdır.
Bu katliamın durdurulması, mazlumların acılarının dindirilmesi için gerek hükümetimiz gerekse halkımız üzerine düşen görevleri yerine getirmekten geri durmayacaktır.

Ahmet Berat ÇONKAR
NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı